KŁAMSTWA firmy tujastrzębie.pl na rzecz arkadiusza forysiuka

Czekamy na wasze informacje o inwestycjach w mieście. Jakie firmy są wizytówką Jastrzębia?

KŁAMSTWA firmy tujastrzębie.pl na rzecz arkadiusza forysiuka

Postprzez PRAKTYCZNIE_KODEKS_KARNY » 9 sty 2018, o 20:03

CZY KTOŚ SPOTKAŁ SIĘ Z NARUSZANIEM PRAWA PRZEZ WŁAŚCICIELA TEGO PORTALU ALBO PRZEZ OSOBY WYKONUJĄCE DZIAŁANIA NA RZECZ FIRMY 'TUJASTRZĘBIE.PL'

kilka miesięcy temu wróblewska-wojda umieściła w internecie, na stronach tej firmy,
coś pod tytułem: "Planujecie budowę domu? Sprawdźcie, na co w Jastrzębiu-Zdroju możecie sobie pozwolić"
jej wpis dotyczył Arkadiusza Forysiuka i kłamstw na jego rzecz i jego firemki

wczoraj napisano komentarz do tej treści

portal NIE POSIADA REGULAMINU, w tym też NIE POSIADA REGULAMINU UMIESZCZANIA OPINII
nie jest takim regulaminem 'regulamin' tego forum (ten regulamin nie jest wogóle dostępny poza forum)

wpis usunięto, naruszając dobra osobiste osoby komentującej, portal (anonim z portalu) wpisał kłamstwo o treści:
"Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii."

takie działania pruszczyńskiego, wróblewskiej-wojda i innych z tej firemki stanowią dalsze zakłamywanie
pruszczyński powienien nazwać swoją działalność "tu-komunizm" - zablokował temu użytkownikowi możliwość dodawania opi8nii na tej stronie i na całym portalu
treść tego wpisu to:

~PRAKTYCZNIE_KODEKS_KARNY 2018-01-09 12:39:56
WRÓBLEWSKA-WOJDA ZROBIŁA UFO

nie po raz pierwszy, ma dużo UFUF na koncie,

wpisała KŁAMSTWO - forysiuk NIE JEST ARCHITEKTEM i NIE PROWADZI PRACOWNI ARCHITEKTORNICZNEJ,
nie ma prawa wykonywać takich prac i nie ma prawa podszywać się pod ten zawód,
na temat poczynań forysiuka można by dużo powiedzieć,
u forysiuka koncepcje architektoniczne wykonują budowlańcy, którym nie wolno tego robić,
jest tam np. inżynier budownictwa M. Podruczny, który też ogłosił swoją działalność i też podczepia się pod architekturę, w tym swoim ogłoszeniu bredzi, m.in., że wykonuje 'rendery fotorealistyczne' i podaje swoje przykłady publikując coś co nie jest takim renderem,


wróblewska-wojda we własności należącej do pruszczyńskiego KŁAMIE PUBLICZNIE,

bradzo ciekawe jakie są tego skutki finansowe,
i bardzo ciekawe jakie zlecenie wykonał forysiuk w celu uzyskania takiej "reklamy",
następne publiczne ogłoszenie powinno ujawniać czy naganiaczom udało się uzyskać jakiś skutek dochodowy,
albo czy to fatalne osiedle (złożone z koszmarów) za kościołem powstało w wyniku takiego naganiania do forysiuka,
przykład okłamywania innych przez forysiuka: http://forum.muratordom.pl/group.php?di ... 20&page=11

ten "ekspert" wróblewskiej to ten sam co ten "architekt" czy jakiś inny "ekspert", np. od politologii albo od cybreprzemocy?


w komplecie wołczańska - "po fachu" (być może więcej niż po fachu) z wróblewską,
wołczańska też wykonuje coś co nazywa się chyba "dziennikarstwo", wykonuje broszurę "Jastrząb" z Urzędu Miasta,
wróblewska jest po jakiejś politologii,
obydwie publicznie wykonują rządy - dyktują jakieś brednie dotyczące chyba czegoś co w ich mniemaniu jest projektami,

chociaż nie, projekt nie jest potrzebny, według wróblewskiej-wojda wystarczy postawić,
coś na działce,
wróblewska twierdzi, że są sytuacje kiedy nic nie można postawić,
a nie - zawsze można postawić butelkę, z oliwką

to coś stekścione przez wróblewską-wojdę jest jak wytwór tłustego w berecie z antenką, oczywiście na budowie,
ciekawe skąd wzięła słowo "przykładowo",

wróblewska, żeby było "profesjonalnie", użyła tajemniczego słowa (w tym czymś co teraz istnieje tutaj cyfrowo)
to słowo to kalenica (ciekawe czy ktoś jej powiedział czy wyszukała w słowniku swojej córki)
i profesjonalnie wpisała jedną z wielu breni w tym stekścionym czymś - "musi być symetrycznie",

wołczańska też jest specjalistycznie-specjalnie-sprofesjonalniona (chyba też wzięła się i zabrała za "projekt ładu", oczywiście przestrzennego)
albo nie: rządzi - wskazała jednostkę podziału administracyjnego wobec tego rządzi, urzędowo,
i dyktuje: co i czym maluje - jak wróblewska "przykładowo" - podyktowała brednię wołczańska wróblewskiej, która postawi albo nie postawi,
forysiuk wczśniej pracował w Urzędzie Miasta, a teraz zabrał się za podpisnie pod zawód architekta,
realia tej mieściny to socrealizm - wróblewska "pozwala",


w komplecie tomasz pruszczyński, który tu nie ujawnia się, właściciel tego czegoś czym jest ten, szumnie nazywając: "portal" - jego firma-portal pozyskuje dane osobowe internautów z naruszeniem przepisów prawa,

strach pomyśleć kto (publiczności znane są cztery osoby: pruszczyński, wróblewska-wojda, wołczańska, forysiuk) dał pozytywną ocenę temu cyfrowemu zbiorowi bredni,

na popracie tego koszmaru, przez który trzeba przebrnąć w celu sprawdzenia co uzyskał u pruszczyńskiego forysiuk,
wróblewska umieściła kilka beznadziejnych a nawet fatalnych cyfro-rzeczy, które mają udawać rendery czegoś co przypomina domki jednorodzinne,
jeżeli są zrealizowane (tu: przez biznes-biuro forysiuka) to są dowodem dlaczego w całym kraju jest śmietnik,
i skąd powstają koszmary wytworzone przez tych, którzy nie mają na ten temat najmniejszego pojęcia,
tutaj przykład: forysiuk z jastrzębia,
wołczańska sprawując rządy twierdzi, że wystarczy śmietnik równo poukładać - będzie ład,
wołczańska występuje w imeniu Urzędu Miasta - w mieścinie gdzie 100% obszaru jest zafajdolone koszmarami budowlanymi,

śmietnik w tym kaju powstaje ze wspraciem politycznym wróblewskiej-wojda, policztyczno-broszurowym wołczańskiej i sklepowym pruszczyńskiego,
ten ostatni reprezentuje marketing (fuuuuu) albo managerstwo,

w tej chwili są prowadzone konsultacje społeczne dotyczące nowej ustawy o architektrach, urbanistach i budowlańcach,
polska izba inżynierów budownictwa wykonuje swoje działania (być może: opłaca) ze sklepowymi od reklamy, pr (public relations) itd. w publicznym działaniu polegającym na wytwarzaniu propagandy na rzecz piib,
już były wykonywane konkretne działania i już wykonano NASTĘPNE naruszenie prawa przez sklepowych,
sklepowi-marketing (fuuuuu) w internecie (i nie tylko) to też, m.in. ciężka przestępczość,

brednie wytwarzane przez różnych (tu: wróblewska-wojda) służą,
NISZCZENIU zawodu architekta i służą firemkom budowlanym dążącym do przejmowania całych zleceń z pominięciem architektów,
już można powiedzieć, że działania wykonywane przez sklepowych są na szkodę społeczeństwa itd.,
nawołują do dalszej dewastacji terenu i zaśmiecania,
a co potrafi budowlaniec forysiuk można poczytać w opiniach np. na stronie:
http://www.zumi.pl/2589327,Biuro_Projek ... pinie.html


wróblewska-wojda jest z rydłutów, z terenu przemysłowego, ze zdewastowanych obszarów gdzie jest bardzo dużo nakitowanych koszmarów budowlanych, w tym domów jednorodzinnych,
być może dlatego jest dla niej "normalne" śmietnisko i stąd powstają zaburzenia percepcji,

ciosane pojęcie wróblewskiej na temat projektowania i projektów udowania UFO wróblewskiej (i jej arogancję) które umieściła pod jakimiś pomyłkami a nie domami,
oczywiśćie z gwiazdorskim podpisem: forysiuk,
tak jak ciosane pojęcie wróblewskiej-wojda kiedy robiła zdjęcia obcym dzieciom, które wyraźnie nie chciały takiego działania,
oczywiście wróblewska nie tylko nie przestała, ale też bez wiedzy i zgody ich rodziców umieściła to w internecie - co jest cyberprzemocą oraz konkretnym przepisem,gdyby nie konieczność zaprotestowania przeciwko działalności forysiuka ten portal (fuuuu) nie zostałby wogóle włączony,
nie mówiąc o tym, że do napisania czegokolwiek jest konieczne utworzenie konta na tym obrzydliwym cyfro-czymś,
o obrzydliwości decydują wcześniejsze poczynania wróblewskiej i pruszczyńskiego
PRAKTYCZNIE_KODEKS_KARNY
 
Posty: 2
Dołączył(a): 8 sty 2018, o 22:56

Re: KŁAMSTWA firmy tujastrzębie.pl na rzecz arkadiusza forys

Postprzez PRAKTYCZNIE_KODEKS_KARNY » 9 sty 2018, o 20:16

należy dodać, w celu szybkiego odnalezienia, jeszcze link do tego cyfro-czegoś należącego do wróblewskiej-wojda o nazwie "Planujecie budowę domu? Sprawdźcie, na co w Jastrzębiu-Zdroju możecie sobie pozwolić"
jest to: https://www.tujastrzebie.pl/wiadomosci, ... 14143.html
PRAKTYCZNIE_KODEKS_KARNY
 
Posty: 2
Dołączył(a): 8 sty 2018, o 22:56

Re: KŁAMSTWA firmy tujastrzębie.pl na rzecz arkadiusza forys

Postprzez 123132 » 21 cze 2019, o 15:13

kiedy ujawniæ nazwisko publicznego pruszczyñskiego? ju¿?

pokrêtnoœæ pruszczyñskiego
zaklinanie rzeczywistoœci przez pruszczyñskiego
pozas¹dowe organizowanie s¹dowego przewodu pruszczyñskiego

DOWÓD: filozofia, której wyznawc¹ jest pruszczyñski albo motyw przewodni dzia³alnoœci pracowniczej-procowniczej pruszczyñskiego, jak napisa³ : "kij ma dwa koñce, ale proca ma trzy"
na okolicznoϾ:
-niedorozwoju umys³owego, odmiana: durnizm - przypadek kliniczny,
albo
- publicznego, perfidnego i pokrêtnego wmawiania w prostacki sposób ra¿¹co oczywistego k³amstwa,
albo
- sposobu dzia³ania pruszczyñskiego-marketerskiego, w tym publicznie dokonywanego zastraszania i organizowania ciê¿kich zboczeñ,
albo
- pok¹tnego organizowania bardzo konkretnych czynów z jednoczesnym op³acaniem "odpowiedniego nazewnictwa",
albo
- dokonywania nastêpnych identycznych z poprzednimi czynów na rzecz tych poprzednich - w ten sposób "udowadnianie" "nie istnienia" ju¿ zaistnia³ych zdarzeñ,
albo
- organizowania likwidacji s¹dów, w tym nawo³ywania biznes-masy do swojego dzia³ania,
albo
- "u¿ywania" postêpowañ s¹dowych do swoich toksycznych dzia³añ, z wyraŸnym zaznaczeniem swoich "¿yczeñ" i tego co tak naprawdê chce uzyskaæ pruszczyñski,
albo
- po prostu udawania idioty = czytaj powy¿ej

t³umaczenie: proca ma ZAWSZE jeden koniec, inaczej nie by³aby proc¹

mantra pruszczyñskiego: banda siê napnie i "za³atwi" pruszczyñskiemu kierunek postêpowania s¹dowego,

pruszczyñski organizuje takie pozas¹dowe bardzo dobitne dzia³anie maj¹ce na celu uzyskanie bardzo konkretnego rezultatu,
i dokonuje czegoœ takiego w patologicznym spêdzie fb, takim te¿ jest dzia³anie samego pruszczyñskiego,

nieciekawe: na czym polega pó³œwiatek przestêpczy marketerski dokonuj¹cy "pozytywne" "prawid³owe" ciê¿kie przestêpstwa, w tym wielokrotnie dokonywane w³amania do prywatnych domów ofiar wczeœniejszych ciê¿kich przestêsptw,
i
nieciekawe kiedy pruszczyñski poda siê do dymisji - toksyny pruszczyñskiego + spora oliwka (miêdzy innymi w ten sposób dzia³a ciê¿ka patologia marketerska i ich t³uste zboczenia)

na nastêpne obrzydliwe poczyniania pruszczyñskiego natrafiono podczas zbierania dowodów dotycz¹cych ciê¿kiej patologii przestêpczej e-marketerskiej i innych,
st¹d wpis dotycz¹cy pruszczyñskiego,
wczeœniej mia³ "patronat" hetman z urzêdu miasta, teraz jest to MOSiR miejski w jastrzêbiu - a tam: forysiuk, teœciowa, doradztwo biznesowe, oliwa itd.
123132
 
Posty: 2
Dołączył(a): 21 cze 2019, o 13:02

Re: KŁAMSTWA firmy tujastrzębie.pl na rzecz arkadiusza forys

Postprzez 437896723472 » 6 lip 2019, o 11:09

wyjaśniając niezorientowanym:
pruszczyński to tomasz pruszczyński właściciel portalików tujastrzebie, tuwodzislaw, slaskibiznes i kilku innych dennych i PATOLOGICZNYCH wytworów,

razem z nim, w jego patologicznych działaniach aktywni i jednocześnie opłacani przez pruszczyńskiego są:
wacław wrana i agnieszka pawlas
oraz
jakub madzia, łukasz kużnik, agniszeka kotlarczyk, rafał bujok, iwona gałązka, andrzej klocek, tomasz sikora, michał run, radosław góra, bartłomiej furmanowicz, adrian grad, dominik gajda, damian filipowski, bartosz senderek, marta gołębiowska, paweł prochowski, michał hernes, mariusz huk, łuikasz maślanka, małgorzata pękalska fuuuuuj,
tak zwana "redakcja" pruszczyńskiego w ten sposób zwraca się do internautów:
"dajcie bana temu debilowi 90-coś tam. Spadaj trolu do łopaty"

coś takiego zrobili w sytuacji, kiedy usuwali prawdziwe i prawidłowe wpisy w komentarzach przy swoich artykulikach, jednocześnie wykonując inne czyny
oraz
jednocześnie nie usuwając bezsęsownych (i też: OBRAŹLIWYCH) wpisów innych użytkowników, w tym też swojego własnego,
np. wtedy kiedy preparując SYF UŻYWALI górników do tvn'owskiego działania na rzecz pruszczyńskiego,
SE robili 'uwaga - ujawniają' w rzeczywistości niczego nie ujawniając,
za to preparując:
- nie udowodnili, braku robionego przez milewskiego mobbingu,
- w dużej części tego filmiku wrąbali obowiązkowo sb - takie zło, że SB NA PEWNO dopadło milewskiego, itd.,
tvn tym filmikiem jednoznacznie UDOWODNIŁO UŻYCIE GÓRNIKÓW do FAŁSZOWANIA i TUSZOWANIA swoich działań, też w powiązaniu z pruszczyńskim - DATA wyemitowania tego badziewia UDOWADNIA właśnie takiego działanie, a to z kolei powiązane jest z całym zestawem innych działań bardzo konkretnej bandy,
opłacana przez pruszczyńskiego agnieszka pawlas OBRAŻA i PONIŻA GÓRNIKÓW, bredząc "mafia"

ciężki półświatek przestępczy marketerski w połączeniu z gazeciarzami, działający od wielu lat w internecie i poza internetem - to jest mafia,
czy to pawlas nie rozumie pojęcia "mafia",
czy takie ograniczenie dotyczy też wrany,
działają osobno, samodzielnie czy również z pruszczyńskim-managersko-marketerskim?

nie wiadomo czy znają pojęcie "zorganizowana grupa przestępcza" albo czy rozumieją pojęcie "cyberprzestępczości" polegającej też na perfidnym i dokonywanym z premedytacją organizowaniu 'akcji' przestępczych, produkcji ciężkiego syfu i nie przyznawaniu się do winy w postępowaniach karnych,
w taki obraźliwy, poniżający sposób ciężkie patologie półświatka marketerskiego do dzisiaj są aktywne - w rzeczywistości wykonują DUŻO więcej, nie tylko w internecie,
dużo robią w celu spowodowania nieujawnienia ich działania, to nieujawnienie dotyczy też postępowań prokuratorskich,

jak wiadomo pruszczyński (właściciel tego portaliku) działa na takim obszarze biznesowo-marketerskim,
składającym się też z ciężkiej przestępczości marketerskiego syfu, producentów ciężkich zboczeń i tym podobnych,
ciężka patologia syfu i ciężkich zboczeń wyrażana jest w różny sposób, np. produkcją oliwy
437896723472
 
Posty: 2
Dołączył(a): 6 lip 2019, o 11:05


Powrót do Gospodarka, inwestycje i biznes

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 4 gości

cron